THÔNG BÁO THAY ĐỔI VÀ CẬP NHẬT HOA HỒNG

news-image

Kính gửi anh chị CTV, Traicaydi.vn thực hiện thay đổi và cập nhật hoa hồng tăng thêm như sau:

Stt Danh mục Tổng hoa hồng cũ Tổng hoa hổng mới Số cấp
1 Trái cây nguyên thùng 5% 5% 3
2 Trái cây nhập khẩu 5% 7% 3
3 Trái Cây Việt 5% 7% 3
4 Đồ ăn vặt 5% 7% 3
5 Giỏ quà tặng 10% 12% 3
6 Thực phẩm cao cấp 15% 15% 3
7 Saffron 20% 20% 3

Ví dụ về phân bổ hoa hồng 3 cấp 

F0: Giới thiệu F1 (ctv)

F1: Giới thiệu F2 (ctv)

F2: Là người đặt hàng

Nếu F2 hoặc khách hàng của F2  là người đặt hàng thì hoa hồng sẽ được phân bổ như sau:

 

Tổng Hoa hồng  HH F2 HH F1 HH F0
  80% 10% 10%
100.000đ 80.000đ 10.000đ 10.000đ

Trong thời gian thực hiện hoa hồng 3 cấp nếu anh chị gặp vấn đề gì về ghi nhận hoa hồng, vui lòng liên hệ: Thời gian thực hiện: Ngày 02 tháng 12 năm 2021

Hotline/Zalo: 0339 682 182

Trân trọng.

 

Chia sẻ
Chat