THÔNG BÁO TĂNG HOA HỒNG CỘNG TÁC VIÊN

news-image

Kính gửi anh chị CTV, Để tăng chất lượng phục vụ của Traicaydi và chất lượng bán hàng của Cộng Tác Viên. Traicaydi.vn có sự thanh đổi về chính sách hoa hồng của CTV như sau:

1. Mô hình hoa hồng 3 cấp sẽ thay đổi thành hoa hồng 2 cấp.

2. Tăng % hoa hồng Cộng Tác Viên. Cụ thể:

SẢN PHẨM

Trái cây nguyên thùng

Trái cây nhập khẩu – Việt

Giỏ quà hoa quả-bánh kẹo

Hoa hồng cấp 1

~10%

~10%

~10%

Hoa hồng cấp 2

~2%

~2%

~2%

Ghi chú: Cấp 1 là người trực tiếp đặt. Cấp 2 là người tuyển cấp 1.

Thời gian thực hiện:  13h Ngày 15 tháng 1 năm 2022

Trong thời gian thực hiện hoa hồng 2 cấp nếu anh chị gặp vấn đề gì về ghi nhận hoa hồng, vui lòng liên hệ hotline/Zalo: 0339 682 182

Trân trọng.

Chia sẻ
Chat