SẦU RIÊNG HUỲNH LÂM

news-image

👍𝐕𝐈Ệ𝐓 𝐍𝐀𝐌 ĐỆ 𝐍𝐇Ấ𝐓 𝐒Ầ𝐔 𝐑𝐈Ê𝐍𝐆 -  𝐂Ơ𝐌 𝐕À𝐍𝐆 𝐁É𝐎 𝐍𝐆Ọ𝐓 𝐁𝐀𝐎 Ă𝐍

👍Sầu riêng Huỳnh Lâm Sầu đạt tiêu chuẩn Vietgap

SẦU RIÊNG - Cơm vàng, hạt lép, múi to khô ráo

- Sầu riêng múi to, cơm vàng óng ánh, vị béo bùi đặc trưng của sầu riêng ri6.

- Cơm sầu vàng đầy, múi to, thơm, béo, dẻo ngọt.

- Sầu riêng sạch theo tiêu chuẩn Vietgap an toàn

- Hàm lượng dinh dưỡng cao gấp nhiều lần sầu riêng Ri6 khác vì tiêu chuẩn Vietgap và Trái đủ ngày phát triển và tổng hợp chất và không chứa dư lượng chất tăng trưởng.

Chia sẻ
Chat